Cursurile predate de membrii colectivului "Dispozitive și Circuite Electronice" se adresează studenților din anii I, II și IV licență română și engleză și anul I Master de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și anul I engleză de la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

      Disciplinele predate sunt atât discipline de bază: "Dispozitive electronice", "Circuite electronice fundamentale", "Bazele circuitelor electronice", cât și disciplinele de specialitate: "Sisteme fuzzy", "Sisteme inteligente de suport decizional", "Managementul calității" și "Elemente de inteligență artificială".

      Pe lângă activitatea didactică, membrii colectivului sunt implicați și în proiecte naționale/internaționale de cercetare și proiecte instituționale