ETTI - UTCN

 

 

CERCETARE

Domenii de cercetare
  • Analiza si sinteza circuitelor electronice de complexitate mare
  • Microelectronica - circuite analogice si digitale VLSI
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 
  • Optoelectronica si comunicaii optice

Contracte de cercetare

Rezultate cercetare 2008