ETTI - UTCN

 

PRIMA PAGINA

Departamentul Bazele Electronicii s-a infiintat in septembrie 2011, ca urmare a aplicarii reglementarilor Legii educatiei nationale 1/2011 in Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

Departamentul s-a constuit pe structura Catedrei de Bazele Electronicii, catedra care a luat fiinta in anul 1991, odata cu reorganizarea facultatilor Universitatii Tehnice din Cluj Napoca.

Activitatea membrilor departamentului se adresează in principal studenţilor Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, secţiile romana si engleza:

  • studii de licenţă: Electronică aplicată, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii şi Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic.

  • studii de master pentru programul "Circuite si sisteme integrate" (organizat de departamentul Bazele Electronicii), dar si pentru programele "Inginerie electronica",  "Prelucrarea semnalelor si imaginilor", "Sisteme integrate de comunicatii cu aplicatii speciale".

  • studii doctorale in domeniul Inginerie electronica si telecomunicaţii.

Aria didactica acoperita de Departamentul Bazele Electronicii cuprinde:

  • discipline de baza cum sunt Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Teoria semnalelor, Analiza si sinteza circuitelor, Circuite integrate digitale si analogice, Optoelectronica;

  • discipline de specialitate din domeniile Sistemelor digitale si analogice cu circuite VLSI, Sistemelor de prelucrare numerică a semnalelor, Circuitelor electronice liniare şi neliniare, Filtrelor adaptive, Tehnici de inteligentă computatională, Comunicatii pe fibra optica, Tehnici avansate incluzand FPGA, Retele neuronale, Logica nuantata, etc.

Pe langa activitatea didactica, membrii departamentului sunt angrenati si in proiecte nationale si internationale de cercetare, academice si de dezvoltare institutionala. In acest mod, cadrele didactice, doctoranzii si studentii din anii terminali participa la cercetari, colaborari, schimburi de experienţă si cursuri intensive, avand in prezent universitati partenere de prestigiu din Germania, Finlanda, Austria, Marea Britanie Irlanda sau Spania.

 


 

 

 

 

Anunturi

Dosar - Prof.Dr.Ing. Gabriel Oltean

Dosar - Conf.Dr.Ing. Marius Neag

Centralizator punctaje ale gradatiilor de merit

Comisia de analiza a gradatiilor de merit

Teme de licenta / diploma 2017-2018