Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  SCIA - EA
  Tematica Cursului
  Tematica Laboratorului
  Material Didactic
  Bibliografie

Sisteme cu circuite integrate analogice (EA)


Tematica curs

  • Stabilitatea circuitelor cu reactie bazate pe amplificatoare operationale (AO). Metode de compensare in frecventa a AO.
  • Principalele limitari si parametri ai amplificatoarelor operationale. Efectul neidealitatilor in circuitele cu AO. Metode de reducere a erorilor in amplificatoarele cu AO.
  • Amplificatoare operationale cu reactie in current - CFBOA. Parametrii, modele, aplicatii de baza. Reglarea independenta a benzii de frecventa si amplificarii.
  • Aplicatii liniare ale AO: Amplificatoare de instrumentatie (AI): parametri, scheme clasice de implementare. Aplicatii ale AI.
  • Aplicatii neliniare ale AO: redresoare de precizie, detectoare de virf, circuite sample-and-hold. Comparatoare integrate: parametrii si structuri de baza; comparatoare simple, cu fereastra, cu histerezis.
  • Generatoare de semnal: specificatii generale; architecturi clasice; example de implementare.
  • Multiplicatoare analogice: principii si exemple de implementare; multiplicatoare logaritmice; multiplicatoare cu transconductanta variabila. Circuite cu functii analogice complexe.
  • Circuite PLL: notiuni de baza, principii de implementare, specificatii generale; structuri standard; modelare; exemple de implementare. Aplicatii cu circuite PLL.
  • Zgomotul in sistemele si circuitele integrate analogice. Notiuni fundamentale; determinarea zgomotului in circuitele analogice; proiectarea circuitelor de zgomot redus. Aplicatii in electronica audio.
Contact: webmaster   Ultima actualizare: 01 Octombrie 2012

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii