Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  SCID
  Tematica Curs
  Tematica Laborator
  Tematica Proiect

Sisteme cu Circuite Integrate Digitale

Sisteme cu Circuite Integrate Digitale este un curs la nivel de avansati, predat studentilor de la specializarile Electronica Aplicata si Telecomunicatii. Cursul este programat in al doilea semestru din anul II de studii. Intalnirile de curs sunt prevazute saptamanal, programa scolara prevazand 14 cursuri pe semestru. Alaturi de orele de curs, programa prevede cate o ora de aplicatii (laborator) si o ora de proiect in fiecare saptamana.
Materialul prezentat in cadrul curs si laboratorului descrie cateva detalii legate de implementarea circuitelor logice in tehnologiile CMOS moderne, cu geometria in domeniul zecilor de nm. Aceste descrieri ofera o vedere de ansamblu asupra metodelor de proiectare de tipul "bottom-up", utilizate in industrie pentru dezvoltarea unor celule fundamentale care constituie blocurile functionale elementare ale unui circuit digital integrat la scara foarte larga (VLSI). Circuitele se analizeaza la nivel de tranzistor cu ajutorul simulatorului (SPICE).
Daca la curs si laborator se abordeaza descrierea blocurilor functionale la nivel de tranzistor, proiectul isi propune familiarizarea studentilor cu metodele de proiectare "top-bottom", in care se stabilesc specificatiile si comportamentul circuitelor digitale, urmand apoi caracterizarea functionala intr-un limbaj de descriere hardware (VHDL, Verilog). Codul rezultat poate fi sintetizat intr-un circuit real la nivel de poarta logica. Cele doua doua abordari diferite converg spre un circuit descris cu ajutorul limbajului, dar implementarea finala se face cu ajutorul celulelor fundamentale proiectate cu tranzistoare.
Cursul de SD se incheie cu un examen scris care implica rezolvarea unor probleme si tratarea subiectelor de teorie. Nota finala este compusa in proportie de 70% din nota de la examen si 30% din nota la proiect. La acestea se adauga evaluarile pozitive ale activitatii de la laborator din timpul semestrului.

Bibliografie:


  1. Rabaey J.M., Chandrakasan A., Nikolic B. Digital Integrated Circuits. A design perspective. Prentice Hall, 2003.
  2. Weste N.H.E, Harris D. CMOS VLSI Design. A Circuits and Systems Perspective. Pearson Addison Wesley,2005. link
  3. H. Kaeslin, “Digital Integrated Circuit Design From VLSI Architecture to CMOS Fabrication”, Cambridge University Press, 2008.
  4. C. H. Roth, L.K. John, “Digital System Design using VHDL”, Cengage Learning, 2008.
  5. Sorin Hintea, Gabor Csipkes, Doris Csipkes, Paul Farago, Mihaela Cirlugea. Digital Integrated Circuits. Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2017
  6. Sorin Hintea, Mihaela Cirlugea, Lelia Festila. Circuite Integrate Digitale. Editura UT Press, Cluj-Napoca, 2005
  7. Sorin Hintea. Tehnici de proiectare a circuitelor digitale VLSI. Casa Cartii de Stiinta. Cluj-Napoca, 1998
  8. Gabor Csipkes, Doris Csipkes, Sorin Hintea, Mihaela Cirlugea - "Circuite integrate digitale: culegere de probleme", editura UT Press 2011
  9. Paul Farago, Botond Kirei, Gabor Csipkes, Sorin Hintea. "Descrierea in VHDL a sistemelor cu circuite integrate digitale - Indrumator de proiectare si simulare, editura UT Press, Cluj-Napoca, 2014

Examen
Modele de probleme propuse la examene
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii