Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  SCID
  Tematica Curs
  Tematica Laborator
  Tematica Proiect

Tematica de la curs

  1. Tehnologii si performante in proiectarea circuitelor digitale
  2. Tranzistorul MOS
  3. Circuite logice CMOS
  4. Propagarea semnalelor prin circuitele digitale CMOS
  5. Registre de deplasare si aplicatii
  6. Memorii semiconductoare
  7. Circuite aritmetice
  8. Circuite logice programabile
  9. Oscilatoare si circuite de prelucrare a impulsurilor
  10. Limabajul VHDL de descriere a circuitelor digitale

Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii