Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Romana || English || Prima pagina || ASC

Semnale si
SistemeSemnale si Sisteme

Semnale si Sisteme este un curs de specialitate predat studentilor care urmeaza specializarile Electronica Aplicata si Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii. Cursul este programat in primul semestru din anul II de studii si cuprinde, pe saptamana, 2 ore de curs, 1 ora de laborator si 1 ora de seminar (vezi Fisa disciplinei Rom Eng).

Pornind de la cunostintele dobandite anterior de analiza matematica studentii vor invata la acest curs sa determine si sa reprezinte grafic spectrul semnalelor, respectiv sa analizeze sisteme analogice si discrete. Cursurile prezinta in detaliu analiza si sinteza semnalelor cu un accent deosebit asupra urmatoarelor capitole: semnale periodice, semnale aperiodice, semnale esantionate, semnale modulate. De asemenea, se prezinta si caracterizarea sistemelor atat analogice cat si discrete liniare si invariante.

Cursul de SS se incheie cu un examen scris care implica rezolvarea unor probleme.

Bibliografie:
1. Victor Popescu - "Semnale, Circuite si Sisteme. Teoria Semnalelor", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2001
2. Marina Topa - "Semnale, Circuite si Sisteme. Teoria Sistemelor", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2002
3. Victor Popescu - "Semnale, Circuite si Sisteme. Teoria Circuitelor", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003
4. Ioana Popescu, Erwin Szopos, Victor Popescu, Marina Topa - "Semnale, Circuite si Sisteme. Indrumator de laborator IV", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003
5. Ioana Saracut, Erwin Szopos, Victor Popescu - "Teoria Semnalelor. Culegere de Probleme", Editura UT Press, Cluj-Napoca, 2010
6. Ioana Saracut, Victor Popescu - "Teoria Semnalelor. Culegere de Grile", Editura UT Press, Cluj-Napoca, 2010

Detalii despre materialele bibliografice se gasesc pe pagina de CATALOG a bibliotecii UTCN.

Curs
Tematica cursurilor:

Laborator
Tematica laboratoarelor: