Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Romana || English || Prima pagina || SS

Analiza si Sinteza Circuitelor


Analiza si Sinteza Circuitelor

Teoria Semnalelor este un curs de specialitate predat studentilor care urmeaza specializarile Electronica Aplicata si Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii. Cursul este programat in al doilea semestru din anul II de studii si cuprinde, pe saptamana, 2 ore de curs, 1 ora de laborator si 1 ora de seminar (vezi Fisa disciplinei Rom Eng).

Pornind de la cunostinte dobandite anterior de matematica, electrotehnica, electronica studentii vor invata la acest curs sa analizeze sistemele si circuitele in domeniile timp si frecventa. Cursurile prezinta in detaliu analiza si sinteza sistemelor/circuitelor cu un accent deosebit asupra urmatoarelor capitole: topologia circuitelor, stabilitatea SALI, spatiul starilor, analiza si sinteza diportilor pasivi, propagarea undelor si adaptarea diportilor, filtre pasive.

Cursul de ASC se incheie cu un examen scris care implica rezolvarea unor probleme si raspuns la subiectele de teorie.

Bibliografie:
1. Victor Popescu - "Semnale, Circuite si Sisteme. Teoria Semnalelor", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2001
2. Marina Topa - "Semnale, Circuite si Sisteme. Teoria Sistemelor", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2002
3. Victor Popescu - "Semnale, Circuite si Sisteme. Teoria Circuitelor", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003
4. Ioana Popescu, Erwin Szopos, Victor Popescu, Marina Topa - "Semnale, Circuite si Sisteme. Indrumator de laborator IV", Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003
5. Erwin Szopos, Ioana Saracut, Marina Topa - "Analiza si Sinteza Circuitelor. Culegere de Probleme", Editura UT Press, Cluj-Napoca, 2011

Detalii despre materialele bibliografice se gasesc pe pagina de CATALOG a bibliotecii UTCN.

Curs
Tematica cursurilor:

Laborator
Tematica laboratoarelor:

Biblioteci OrCAD suplimentare:
 • Biblioteca TeSem
 • Biblioteca Camp

  Seminar
  Tematica seminariilor:

  • S1: Grafuri de semnal
  • S2: Stabilitatea sistemelor
  • S3: Spatiul starilor
  • S4: Diporti pasivi
  • S5: Circuite de adaptare
  • S6: Filtre pasive
  • S7: Filtre active

  Concursul Profesional Tudor Tanasescu
  Ultima actualizare: Miercuri, 06.03.2019