Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  CAIF
  Tematica cursului
  Tematica laboratorului
  Tematica proiectului
  Material didactic
  Bibliografie

Circuite Analogice de Inalta FrecventaCompetente dobandite

Cunostinte teoretice:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor cunoaste:
 • Aspectele specifice proiectarii circuitelor analogice de frecventa inalta si/sau cu operare la tensiuni de alimentare reduse si cu consum redus
 • Modelele uzuale ale componentelor integrate folosite in proiectarea CI analogice si metode simple de dimensionare a tranzistoarelor MOS
 • Structurile tipice si metodologiile de proiectare pentru implementari CMOS si BiCMOS ale celulelor si blocurilor functionale de baza cum sunt:
  • AO pentru aplicatii specifice, mai ales AO cu tensiuni de alimentare si consum de putere reduse
  • Transconductoare de inalta frecventa si liniaritate mare
  • Integratoare, biquazi si filtre de ordin superior realizate in tehnicile AO-RC, Gm-C, Gm-AO-C
  • Amplificatoare cu castig variabil realizate cu AO si/sau transconductori
 • Metode de sinteza a filtrelor analogice integrate de ordin superior, implementarea integratoarelor si a biquazilor in tehnicile AO-RC, Gm-C, Gm-AO-C
 • Metode si marimi specifice analizei circuitelor de radiofrecventa
 • Arhitecturi tipice de receptoare radio; probleme si solutii tipice in realizarea receptoarelor integrate
 • Exemple de implementare integrata a principalelor blocuri din calea de semnal a receptoarelor integrate
 • Aspectele fundamentale ale sintetizoarelor de frecventa realizate cu circuite PLL. Principii si exemple de realizare a principalelor blocuri constitutive

Deprinderi dobandite

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor putea:
 • sa analizeze si sa proiecteze in tehnologii CMOS si BiCMOS celule si blocuri de baza cum sunt
  • AO pentru aplicatii specifice (AO cu iesiri asimetrice si diferentiale, cu tensiuni de alimentare si consum de putere reduse)
  • Transconductoare de inalta frecventa si liniaritate mare
  • Filtre analogice realizate in tehnicile AO-RC, Gm-C si AO-Gm-C
  • Amplificatoare cu castig variabil realizate cu AO si/sau transconductori
 • sa analizeze structuri de receptoare radio precum si principalele blocuri din calea de semnal; sa inteleaga si sa interpreteze specificatii si rezultate de simulare
 • sa analizeze la nivel de sistem sintetizoare de frecventa realizate cu circuite PLL; sa inteleaga si sa interpreteze specificatii si rezultate de simulare si masuratori
 • sa analizeze si sa proiecteze blocuri functionale din componenta sintetizoarelor de frecventa

Abilitati dobandite:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili:
 • sa utilizeze aparatura de laborator (surse de alimentare, generatoare de semnal, aparate de masurare a tensiunii si curentului, analizoare de spectru si de retea, osciloscoape digitale)
 • sa utilizeze pachete de programe specifice proiectarii de circuite integrate
 • sa stie sa masoare marimile ce caracterizeaza performantele blocurilor si sistemelor studiate (amplificatoare si filtre analogice, receptoare radio, sintetizoare de frecventa)
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii