Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  CAIF
  Tematica cursului
  Tematica laboratorului
  Tematica proiectului
  Material didactic
  Bibliografie

Circuite Analogice de Inalta FrecventaCompetente dobandite

Cunostinte teoretice:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor cunoaste:
 • Metode şi marimi specifice analizei circuitelor analogice de frecvenţă înaltă si/sau cu operare la tensiuni de alimentare reduse şi cu consum redus
 • Modele uzuale ale componentelor integrate folosite în proiectarea circuitelor integrate (CI) de frecvenţă înaltă, inclusiv elementele parazite care le pot afecta functionarea
 • Metode de dimensionare a tranzistoarelor MOS bazate pe calcule analitice
 • Structurile tipice şi metodologiile de proiectare pentru implementari CMOS şi BiCMOS ale celulelor functionale de baza pentru realizarea circuitelor liniare:
  • AO pentru aplicatii specifice, mai ales AO cu produs amplificare-banda de valori mari si/sau cu tensiuni de alimentare şi consum de putere reduse
  • Transconductoare de înaltă frecvenţă şi liniaritate mare
 • Structuri tipice şi metodologii de proiectare sistematica a principalelor blocuri pentru procesarea semnalului analogic la frecvenţe înalte, cum sunt:
  • Amplificatoare de zgomot redus si/sau cu cistig variabil
  • Filtre analogice de ordin superior realizate în tehnicile AO-RC, Gm-C, Gm-AO-C
  • Amplificatoare cu cistig variabil
 • Arhitecturi tipice de receptoare radio; probleme şi soluţii tipice în realizarea receptoarelor integrate
 • Exemple de implementare integrata a principalelor blocuri din calea de semnal a receptoarelor integrate
 • Principiul de operare şi principalii parametri ai sintetizoarelor de frecvenţă realizate cu circuite PLL

Deprinderi dobandite

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor putea:
 • să analizeze şi să să proiecteze în tehnologii CMOS şi BiCMOS celule şi blocuri de baza cum sunt
  • AO pentru aplicatii specifice (AO cu iesiri asimetrice şi diferentiale, cu tensiuni de alimentare şi consum de putere reduse)
  • Transconductoare de înaltă frecvenţă şi liniaritate mare
  • Filtre analogice realizate în tehnicile AO-RC, Gm-C şi AO-Gm-C
  • Amplificatoare de zgomot redus si/sau cu cistig variabil, realizate cu AO si/sau transconductori
 • să analizeze structuri de receptoare radio precum şi principalele blocuri din calea de semnal; să inteleaga şi să interpreteze specificatii şi rezultate de simulare
 • să analizeze la nivel de sistem sintetizoare de frecvenţă realizate cu circuite PLL; să inteleaga şi să interpreteze specificatii şi rezultate de simulare şi măsurători
 • să proiecteze şi să realizeze circuite pentru testarea şi caracterizarea blocurilor functionale mentionate de mai sus, prin simulari sau experimente de laborator
 • să inţeleagă şi să interpreteze date de catalog precum şi rezultate de simulare şi măsurători a blocurilor functionale analogice studiate

Abilitati dobandite:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili:
 • să utilizeze aparatura de laborator (surse de alimentare, generatoare de semnal, analizoare spectrale, osciloscoape digitale, multimetre) pentru a testa functionalitatea şi pentru a măsura parametrii caracteristici blocurilor şi sistemelor studiate
 • să efectueze experimente de laborator cu precizie şi metodă, obtinand date valide pe care să le prelucreze şi interpreteze
 • să utilizeze pachete de programe specifice proiectării de circuite analogice realizate cu componente discrete sau ca şi circuite integrate
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii