Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  CAIF
  Tematica cursului
  Tematica laboratorului
  Tematica proiectului
  Material didactic
  Bibliografie

Circuite Analogice de Inalta FrecventaTematica Laborator

Data  Tema laboratorului 
Caracteristicile de frecventa a etajelor de amplificare realizate cu tranzistoare bipolare şi MOS in circuite integrate; analiza posibilitatilor de imbunatatire a raspunsului in frecventa a acestor amplificatoare 
Proiectarea sistematica a amplificatoarelor operationale (AO) cu iesire asimetrica: topologiile Miller, telescopic, cascoda pliata 
Proiectarea sistematica a AO cu iesire diferentiala; circuite de control a nivelului de mod comun 
Analiza analitica si prin simulari a amplificatoarelor cu cistig variabil implementate cu AO şi transconductori 
Analiza, dimensionarea si verificarea prin simulari a filtrelor analogice active de ordinul I şi II implementate in tehnicile AO-RC şi AO-Gm-C 
Modelarea a unui sintetizor de frecventa de tip Integer-N 
Analiza la nivel de sistem a receptoarelor radio; modelarea in Matlab a blocurilor functionale din calea de semnal a receptoarelor integrate 
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii