Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  CAIF
  Tematica cursului
  Tematica laboratorului
  Tematica proiectului
  Material didactic
  Bibliografie

Circuite Analogice de Inalta FrecventaTematica Curs

 • Prezentare generală a disciplinei: obiective, cuprins, metodologie. Particularitati ale aplicatiilor integrate, de frecventa inalta şi la tensiuni de alimentare reduse. Modelarea componentelor integrate pentru aplicatii de inalta frecventa : tranzistoare bipolare şi MOS, rezistoare şi condensatoare; dimensionarea tranzistoarelor MOS prin metode analitice şi simulari
 • Analiza principalelor topologii de Amplificatoare Operationale (AO) cu iesire asimetrica, implementate in tehnologii CMOS şi BiCMOS
 • Proiectarea sistematica a AO cu iesire asimetrica in tehnologii CMOS şi BiCMOS
 • Structuri tipice şi metodologii de analiza şi proiectare sistematica a transconductorilor (celulelor Gm) de inalta frecventa şi de mare liniaritate, cu iesire asimetrica
 • Transconductori şi AO cu iesiri diferentiale; circuite de control a nivelului de mod comun la iesire
 • Analiza principalelor topologii de AO pentru aplicatii cu tensiuni de alimentare şi consum de putere reduse
 • Analiza şi proiectarea amplificatoarelor cu cistig variabil realizate cu AO si/sau transconductori
 • Proiectarea filtrelor integrate de ordin superior şi frecventa inalta: metode de sinteza; integratoare şi bicuazi realizati in tehnicile AO-RC,Gm-C,Gm-AO-C
 • Zgomotul electric in circuite liniare: principalele tipuri de zgomot; metode de modelare; analiza de zgomot a circuitelor analogice
 • Amplificatoare de zgomot redus pentru aplicatii de inalta frecventa
 • Analiza circuitelor PLL: mod de operare, caracterisitca de transfer statica, analiza in domeniul s, principalii parametri
 • Sintetizoare de frecventa realizate cu circuite PLL: principiul de realizare şi pricipalii parametri ai sintetizoarelor de tip Integer-N şi Frac-N; exemple de implementare a principalelor blocuri functionale din componenta lor: oscilatoare comandate in tensiune, detectoare de frecventa şi faza, divizoare de frecventa, pompe de sarcina
 • Introducere in analiza şi proiectarea receptoarelor radio integrate: principiul de operare; parametri şi marimi specifice; analiza comparativa a principalelor arhitecturi de receptoare radio
 • Exemple de implementare a principalelor blocuri functionale din calea de semnal a unui receptor radio: amplificatoare de intrare de zgomot redus, mixere convertoare de frecventa, filtre de canal, amplificatoare cu cistig controlat
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii