Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  Microelectronică
  Tematică curs
  Tematică laborator
  Material didactic
  Bibliografie

Microelectronica

Competente dobandite

Cunostinte teoretice:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor cunoaste:
 • aspecte specifice proiectării circuitelor de joasă tensiune și consum redus;
 • modele uzuale ale componentelor integrate folosite în proiectarea circuitelor integrate analogice;
 • structuri simple și metodologii de proiectare pentru implementări BiCMOS ale celulelor și blocurilor neliniare de bază;
 • metode de sinteză a filtrelor analogice integrate de ordin superior realizate cu celule neliniare;
 • implementarea integratoarelor, convertoarelor de impedanță și a blocurilor de ordin doi folosind celule neliniare;
 • metode de sinteză a oscilatoarelor integrate folosind blocuri neliniare;
 • modul de funcționare a clasificatoarelor Mașină Vector Suport integrate, realizarea circuitelor analogice aritmetice de bază constituente;
 • aspecte generale legate de realizarea circuitelor integrate: procese de fabricație, componente active și pasive, noțiuni de layout;

Deprinderi dobandite

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor putea:
 • să proiecteze și să analizeze în tehnologie BiCMOS celule neliniare de bază: celula logaritmică și exponențială, celula tangentă, cotangentă, sinus și cosinus hiperbolic, celula radical și ridicare la pătrat;
 • să proiecteze și să analizeze la nivel de sistem filtre de ordin superior și oscilatoare folosind blocuri neliniare; să înțeleagă și să interpreteze rezultatele simulărilor și măsurătorilor;
 • să analizeze și să proiecteze blocurile funcționale din componența clasificatoarelor Mașină Vector Suport integrate;
 • să proiecteze la nivel de layout circuite integrate analogice;

Abilitati dobandite:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili:
 • să utilizeze pachete de programe specifice pentru analiza și proiectarea circuitelor integrate analogice;
 • să utilizeze pachete de programe specifice pentru realizarea layout-ului circuitelor integrate;
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii