Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  Microelectronică
  Tematică curs
  Tematică laborator
  Material didactic
  Bibliografie

MicroelectronicaMaterial didactic

 • Materiale didactice pentru curs
  • Prezentare curs

  • Principiul translinear pentru circuite cu variatie exponențială I/V
  • Principiul translinear pentru circuite cu variatie pătratică I/V
  • Circuite ELIN
  • Integratoare ELIN
  • Metoda de sinteza I - Metoda cascadarii
  • Metoda de sinteza II - Metoda grafului
  • Metoda de sinteza III - Metoda state-space
  • Metoda de sinteza IV - Metoda LIN-ELIN
  • Circuite aritmetice
  • Pregatire examen
 • Materiale didactice pentru laborator
  • Introducere in Ltspice - Filtre pasive RLC
  • Tranzistoare bipolare
  • Tranzistoare MOS
  • Circuite de comprimare
  • Circuite de expandare
  • Integratorul și biquadul trece jos in domeniul logaritmic
  • Metoda de proiectare prin cascadare
  • Metoda de proiectare bazata pe graf de semnal
  • Metoda de proiectare bazata pe spatiul starilor
  • Metoda de proiectare bazata pe transformarea LIN-ELIN
  • Oscilator inel în domeniul logaritmic
 • Materiale didactice pentru proiect
 • Materiale aditional
 • Biblioteca tranzistoare
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii