Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  Microelectronică
  Tematică curs
  Tematică laborator
  Material didactic
  Bibliografie

MicroelectronicaTematica cursului

 • Tendințele actuale în microelectronică. Particularități ale aplicațiilor integrate de frecvență înaltă și la tensiuni de alimentare reduse.
 • Modelarea microelementelor integrate. Caracteristica intrinsec neliniară a dispozitivelor electrice. Principiul transliniar.
 • Analiza principalelor clase de circuite ELIN, implementarea în tehnologii CMOS și BiCMOS. Efectul neidealităților componentelor active.
 • Filtre analogice ELIN: blocuri de bază, parametrii, metode de reducere a efectelor neidealităților componentelor active.
 • Proiectarea filtrelor ELIN de ordin superior: metoda de sinteză bazată pe cascadarea etajelor de ordin I și II, metoda grafului de semnal neliniar.
 • Sinteza filtrelor ELIN de ordin superior utilizând metoda bazată pe descrierea sistemelor folosind ecuațiile de stare.
 • Metoda de sinteză a circuitelor ELIN bazată pe transformarea directă Lin-ELIN. Convertorul de impedanță.
 • Analiza și proiectarea oscilatoarelor mod de lucru curent. Efectul neidealităților dispozitivelor active asupra parametrilor principali.
 • Introducerea în analiza și proiectarea blocurilor funcționale din cadrul unui clasificator Mașină Vector Suport: principiul de funcționare, cir-cuite de adunare și scădere ponderată, integratorul sumator.
 • Circuite de multiplicare mod de lucru curent: implementare în dome-niul logaritmic, efectul neidealităților dispozitivelor active asupra pa-rametrilor.
 • Fabricarea semiconductorilor. Procese de fabricație: bipolar, CMOS, BiCMOS.
 • Componente pasive integrate: rezistențe, condensatoare și bobine.
 • Componente active integrate: dioda, tranzistorul bipolar și tranzistorul MOS.
 • CMOS layout.
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii