Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  SA
  Tematica cursului
  Tematica laboratorului
  Tematica proiectului
  Material didactic
  Bibliografie

Sisteme AnalogiceBibliografie

 • In biblioteca UTC-N (Pagina UTC-N)
  1. Marius Neag, Sisteme cu Circuite Integrate Analogice, Editura Mediamira, 2008
  2. M. Neag, A. Fazakas, Circuite Integrate Analogice, Casa Cartii de Stiinta, 1999
  3. L. Festila, N. Pop, S. Hintea, M. Neag - Circuite integrate analogice. Culegere de probleme, Lito UTCN, 1992
  4. L. Festila - Circuite integrate analogice. Indrumator de laborator, Lito UTCN, 1984
  5. P. R. Gray, R. G. Meyer - Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Editura John Wiley and Sons, 2001
  6. D. Johns, K. Martin - Analog Integrated Circuit Design, Editura John Wiley & Sons, 1997
  7. B. Razavi - RF Microelectronics, Editura McGraw-Hill, 2001
 • In alte biblioteci
  1. M. Ciugudean, T. Muresan, H. Carstea, M. Tanase - Electronica Aplicata cu circuite integrate analogice, Ed. de Vest, 1991
  2. Sergio Franco - Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, McGraw-Hill, 1998
  3. K. Laker, W. Sansen - Design of Analog Integrated Circuits and Systems, Editura McGraw-Hill, Inc., 1994
 • Materiale didactice in format digital
  1. Marius Neag - Sisteme Analogice, Note de curs si prezentari PowerPoint postate pe site-ul disciplinei
  2. Marius Neag, Robert Groza - Sisteme Analogice, Indrumator de proiect
  3. LTSpice
  4. TI Applications Notes
  5. Materiale de prezentare generala
   1. Mancini, OpAmps for Everyoane
   2. Mancini, Single-Supply OA Design Techniques
   3. Biblioteca de materiale didactice selectate
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii