Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  SA
  Tematica cursului
  Tematica laboratorului
  Tematica proiectului
  Material didactic
  Bibliografie

Sisteme AnalogiceTematica Curs

 • Prezentare generala a disciplinei: obiective, cuprins, metodologie. Amplificatoare Operationale (AO): moduri de operare, limitari statice si dinamice, parametrii principali, modelare.
 • Efectele neidealitatilor AO in circuite liniare; metode de minimizare si compensarea a acestor efecte.
 • Zgomotul electric in circuite liniare: principalele tipuri de zgomot; metode de modelare; analiza de zgomot a circuitelor analogice.
 • Referinte si regulatoare liniare de tensiune: referinte cu DZ si de tip bandgap; regulatoare de tensiune cu element regulator serie; regulatoare de tensiune de tip LDO (low-dropout).
 • Amplificatoare cu castig controlat.
 • Amplificatoare de precizie si de instrumentatie.
 • Filtre analogice: metode de sinteza a filtrelor active; implementarea filtrelor de ordinul I si II in tehnicile AO-RC si AO-Gm-C.
 • Oscilatoare armonice realizate cu AO.
 • Comparatoare integrate si aplicatii. Generatoare de semnal.
 • Multiplicatoare analogice si aplicatii.
 • Introducere in analiza si proiectarea convertoarelor DC-DC de puteri mici.
 • Sisteme de captare si procesarea energiei provenita de la surse regenerabile.
 • Sintetizoare de frecventa bazate pe circuite PLL; analiza circuitelor PLL; sintetizoare de frecventa integer-N si frac-N.
 • Introducere in analiza si proiectarea receptoarelor radio integrate: principiu de functionare, principalele arhitecturi de receptoare radio, parametri si marimi specifice.
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii