Colectivul de Circuite Integrate

Departamentul de Bazele Electronicii

UTCN » ETTI » Departamentul de Bazele Electronicii » Colectivul de Circuite Integrate
Organizare | Circuite Integrate Analogice | Circuite Integrate Digitale | Master
  SA
  Tematica cursului
  Tematica laboratorului
  Tematica proiectului
  Material didactic
  Bibliografie

Sisteme AnalogiceCompetente dobandite

Cunostinte teoretice:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor cunoaste:
 • Aspectele specifice analizei si proiectarii sistemelor analogice realizate cu componente discrete si a circuitelor integrate analogice; modelele uzuale ale componentelor discrete si integrate folosite în proiectarea sistemelor analogice si metode simple de dimensionare a lor
 • Marimi si metode de analiza specifice analizei zgomotului in circuite electrice
 • Metode de analiza si proiectare a circuitelor liniare si neliniare realizate cu Amplificatoare Operationale (AO)
 • Arhitecturi tipice de amplificatoare de instrumentatie, filtre analogice, referinte si regulatoare liniare de tensiune, comparatoare de tensiune, generatoare de semnal, circuite de multiplicare/divizare
 • Aspectele fundamentale ale convertoarelor DC-DC de mica putere
 • Marimi specifice analizei circuitelor de radiofrecventa; probleme si solutii tipice în realizarea receptoarelor integrate
 • Principiul de functionare si principalii parametri ai sintetizoarelor de frecventa realizate cu circuite PLL

Deprinderi dobandite

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor putea:
 • sa analizeze si sa sa proiecteze circuite liniare si neliniare realizate cu AO cum sunt:
  • amplificatoare de precizie, cu cistig controlat si de instrumentatie
  • filtre analogice active de ordinul I si II
  • referinte si regulatoare liniare de tensiune
  • comparatoare de tensiune si curent
  • oscilatoare armonice si generatoare de semnal
  • circuite de multiplicare si/sau divizare
 • sa analizeze circuite liniare din punct de vedere al zgomotului electric
 • sa aleaga convertoarele DC-DC de tipul si parametrii potriviti unei aplicatii date, de mica putere
 • sa analizeze la nivel de sistem sintetizoare de frecventa realizate cu circuite PLL
 • sa recunoasca principalele arhitecturi de receptoare radio si sa interpreteze parametrii lor
 • sa inteleaga si sa interpreteze date de catalog precum si rezultate de simulare si masuratori a blocurilor functionale analogice studiate

Abilitati dobandite:

  Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili:
 • sa utilizeze aparatura de laborator (surse de alimentare, generatoare de semnal, analizoare spectrale, osciloscoape digitale, multimetre) pentru a testa functionalitatea si pentru a masura parametrii caracteristici blocurilor si sistemelor studiate
 • sa utilizeze pachete de programe de proiectare asistata de calculator (CAD) specifice proiectarii de circuite si sisteme analogice
 • sa efectueze experimente de laborator cu precizie si metoda, obtinand date valide pe care sa le prelucreze si interpreteze;
 • sa determine prin simulari si masuratori performantele circuitelor si sistemelor studiate
Contact: webmaster  

© 2012 - Departamentul de Bazele Electronicii