DEPARTAMENTUL BAZELE ELECTRONICII

Conducători de doctorat

Activitățile de cercetare doctorală din cadrul departamentului sunt parte integrantă din activitățile din cadrul școlii doctorale UTCN, IOSUD, precum și a celor din cadrul facultății ETTI.

Școala doctorală UTCN - IOSUD

Școala doctorală ETTI


Finalitatea activităților de cercetare doctorală este producerea de cunoștințe științifice originale, relevante la nivel național și internațional, și concretizate prin publicarea de articole științifice la manifestări sau în reviste de prestigiu, elaborarea de metode si soluții tehnice inovative în domeniu, finalizarea studiilor doctorale prin susținerea tezei de doctorat și obținerea titlului de doctor.


Conducători doctorat BEL


Prof.dr.ing. Sorin HINTEA

Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Prof.dr.ing. Corneliu RUSU

Prof.dr.ing. Marina ȚOPA

Conf.dr.ing. Ramona GĂLĂTUȘ