DEPARTAMENTUL BAZELE ELECTRONICII

Discipline la nivel de licență susținute în departament

Disciplinele fac parte din ciclul 1 de studii superioare - Licență (4 ani, 240 ECTS). Din domeniul ”Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale” fac parte specializările: Electronică Aplicată - EA (română și engleză), Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii - TST (română și engleză) iar din domeniul ”Inginerie și management” avem specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic - IEDEEE (română).
Planurile de învățământ pentru toate specializările se regăsesc mai jos.


An 1
An 2
An 3
An 4