DEPARTAMENTUL BAZELE ELECTRONICII

Studii de master specializarea Circuite și sisteme integrate

Plan de învățământ Circuite și sisteme integrate
Specializarea în “Circuite şi Sisteme Integrate“ pregăteşte studenţii pentru a deveni specialişti în proiectarea sistemelor cu circuite electronice care se regăsesc în aproape toate echipamentele (telecomunicatii, industrial, automobile, medicină, aerospaţiale, etc). Proiectanţii unor astfel de sisteme trebuie să fie calificați atât în tehnologia informatiei cât şi în electronică. Specializarea este astfel deschisă studentilor interesati atât de Inginerie cât și în Tehnologia Informatiei. Odată cu dezvoltarea deosebit de rapidă a tehnicilor si echipamentelor de proiectare, cercetarea in acest domeniu este îndreptată în mod special spre aplicatii, existând foarte putin timp scurs între dezvoltarea inovatiilor si transferul lor spre aplicarea cu caracter industrial.
Programul de master îşi propune următoarele obiective majore:
* Formarea absolvenţilor pentru abordarea unui program de doctorat în domeniul ingineriei electronice şi telecomunicaţiilor;
* Formarea absolvenţilor pentru integrare în echipe de cercetare;
* Asigurarea competenţelor necesare pentru angajarea şi integrarea absolvenţilor în firme de electronică şi telecomunicaţii.


Discipline departament BEL
An 1
An 2

Discipline susținute de cadrele didactice ale departamentului Bazele Electronicii pentru alte specializări de master

Back to top