DEPARTAMENTUL BAZELE ELECTRONICII

Domenii de cercetare, contracte de cercetare, rezultate

Obiective prioritare ale cercetării științifice

* Stimularea şi cointeresarea personalului didactic pentru activităţile de cercetare, prin acordarea unei ponderi semnificative şi motivatoare rezultatelor meritorii obţinute;
* Diversificarea şi consolidarea laboratoarelor şi grupurilor de cercetare existente;
* Adoptarea unor strategii eficiente de dotare a laboratoarelor şi grupurilor de cercetare la nivelul unei infrastructuri care să permită desfăşurarea unor cercetări semnificative în domeniile de interes ale colectivelor din departamente şi programului;
* Diversificarea formelor de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică;
* Realizarea unei mai bune îmbinări a cercetării ştiinţifice cu activitatea didactică, în scopul formării tinerilor ca potenţiali cercetători cu aptitudini reale pentru integrarea în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională;
* Impulsionarea cooperării ştiinţifice interdisciplinare între departamentele facultăţii.Teme de cercetare științifică

* Sisteme electronice de monitorizare și control
* Tehnologii și materiale în electronică
* Modelarea sistemelor electronice și optice cu aplicații smart
* Tehnici avansate de proiectare în microelectronică
* Electronică de putere și energii regenerabileContracte de cercetare

HORIZON2020-COST-CA16220-European Network for High Performance Integrated Microwave Photonics, 4 Oct 2017-3 Oct 2021

ERANET - “Innovative Technological Approaches for validation of Salivary AGEs as novel biomarkers in evaluation of risk factors in diet-related diseases”, UMF Cluj, 2018-2021

PartEnerIC - “Parteneriate pentru transfer de cunoștințe şi tehnologie în vederea dezvoltării de circuite integrate specializate pentru creșterea eficienței energetice a noilor generații de vehicule”, Infineon, POC 2014-2020

SASID – “Smart Acoustic Sensor for Intruder Detection”, PN-III-P2-2.1-PED-2016-1608, 2017-2018

NAPOSIP – “New Approaches to Analyzing and Designing High Frequency Sintetizers Performance for Modern Communication Systems”, PNIII 43 BG/2016, 2016-2018

DAM-FU – “Intelligent hydro-dams behavior monitoring system through information fusion”, PN-III-CERC-CO-PTE-2016, 2016-2018

nSensOFWater – “Nano-Enabled Optical Fiber Biosensor Device with Smartphone Interface for Fast and Selective Detection of Antibiotics in Water”, PN-III-P2-2.1-PED-2016-0172, 2017-2018

“Design of a portable biomedical monitoring system with intelligent parameter control”, CICDI-2017, 2000/12.07.2017 (2017-2018)

ROXAC – “Improving contextual awareness of a robot through the analysis of acoustic information”, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0378

PAV3M – “Intelligent management system, monitoring and maintenance of pavements and roads using modern imagistic techniques”, PCCA, 2014-2016Rezultatele cercetării
Patente
* A. Oros, A. Buzo, M. Rafailă, G. Pelz, M. Ţopa, “Method for System Performance Assessment by Modeling the Performance Metrics”, United States Application Number INF 2015 P 50354 US
* M. Topa, B.S. Kirei, I. Muresan, M. Neag, A. Fazakas - “System for blind signal separation from convolutive acoustical mixtures”, Romania Patent application published in the OSIM Journal nr. 6/2012, 2012
* D. Petreus, M. Neag, B. Morley – Improved MPPT control for PWM-based DC-DC converters with average current control, Republic of Ireland, 2010


Diplome
* Diploma of Excellence and Medal Inventica 2019 - Faragó Paul, Gălătuș Ramona-Voichița, Groza Robert-Gheorghe, The XXIII International Exhibition of inventics „Inventica 2019”, 26-28 June 2019, Iaşi, Romania
* Diploma and Silver Medal - Faragó Paul, Gălătuș Ramona-Voichița, Groza Robert-Gheorghe, Salonul Internațional de Invenții și Inovații "TRAIAN VUIA” Timișoara, 12-14 iunie, 2019, Romania