DEPARTAMENTUL BAZELE ELECTRONICII

Discipline la alte specializări de master susținute de cadrele didactice din departament

Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi - eSTART

Plan de învățământ Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi
Programul de studii de master Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi - eSTART răspunde nevoilor de specialiști cu competențe noi necesare dezvoltării societății bazată pe utilizarea intensivă și pe scară largă în activitățile principale a tehnologiilor informaționale. Din aria vastă a domeniului e-Activităților, programul de studiu se axează pe specializarea e-Afaceri combinând cunoștințele teoretice cu aplicații și studii de caz practice în ariile de interes reprezentative, cum sunt:
* analiza, administrarea, implementarea și integrarea serviciilor informatice pentru tranzacții de afaceri electronice,
* analiza și elaborarea specificațiilor pentru implementarea soluțiilor informatice de management a conținutului digital în diferite domenii de activitate,
* crearea conținutului digital și implementarea serviciilor de tip media digitală pentru afaceri,
* utilizarea sistemelor de management a conținutului digital,
* modelarea și analiza datelor din perspectiva deciziilor de management și a dezvoltării bazelor de date.


Discipline departament BEL
An 1 An 2

Prelucrarea semnalelor și imaginilor - în Franceză

Plan de învățământ Prelucrarea semnalelor și imaginilor
Prelucrarea de semnale vizează dobândirea de cunoștințe generale asupra conceptelor și metodelor folosite pentru extragerea, procesarea, accentuarea sau stocarea informațiilor conținute în semnale unidimensionale. Aceasta furnizează bazele teoretice precum și tehnicile ce permit formularea și rezolvarea problemelor de cercetare în domenii foarte variate acoperind un spectru extrem de larg: fuziune de date, prelucrarea semnalelor genomice și medicale în general, procesarea informațiilor multimedia și a semnalelor în telecomunicații.
Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se bazează pe cerinţele pieţei forţei de muncă, asigurând:
* absolvenţi calificaţi ce vor putea activa în realizarea şi operarea sistemelor de telecomunicaţii,
* absolvenţi calificaţi ce vor putea activa în managementul cercetării sau exploatării sistemelor de telecomunicații.


Discipline departament BEL
An 1

Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale

Plan de învățământ Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
Programul de master SICAS este orientat către o pregătire avansată în tehnologiile sistemelor de comunicaţii radio fixe şi mobile, incluzând aici şi aspectele conexe ale domeniului. Masterul se adresează tuturor absolvenţilor instituţilor de învăţământ superior din domeniul telecomunicaţiilor, în mod special celor interesaţi de administrarea sistemelor de comunicaţii radio. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se încadrează pe deplin în profilul şi specializarea Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi se realizează în colaborare cu instituţii şi societăţi cum ar fi: Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC), Institul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopică şi Moleculară (INCDTIM), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR).
Programul de master este de tip cercetare și are drept obiective:
* continuarea studiilor prin doctorat în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații,
* formarea de ingineri cercetători de înaltă calificare pentru mediul economic.


Discipline departament BEL
An 1